2020-2021 Penmanship Competition
比賽類別: 學術
日期: 2020-10-15 (星期四)
主辦: Hong Kong Southern District Government Primary School
性質: 校內舉辦

Junior Sector

  Champion

First runner-up

Second runner-up
P.1 1D Chui Tsz Ling 1C Chan Hei Nam 1B Chu Chi Ching
P.2 2A Lau Yan Hei 2A Lee Seon Min 2C Cheuk Yi Hang
Final 2A Lau Yan Hei 2A Lee Seon Min 2C Cheuk Yi Hang

Intermediate Sector

  Champion First runner-up Second runner-up
P.3 3D Lai Lok Yan 3A Choi Hoi Yu 3A Luk Pui Hin
P.4 4A Lee Seona 4B Poon Ka Wai 4B Fung Lo Chit
Final 4A Lee Seona 3D Lai Lok Yan 3A Choi Hoi Yu

Senior Sector

  Champion First runner-up Second runner-up
P.5 5A Ng Wing Sum 5A Ng Ngou Ching 5B Chan Ka Yiu
P.6 6A Chan Tsz Kiu 6C Ng Hoi Wai 6A Cheung Wei Leung
Final 5A Ng Wing Sum 6A Chan Tsz Kiu 6C Ng Hoi Wai

 

地址: 香港鴨脷洲橋道325號
電話: 2551 0030
傳真: 2551 7793
Powered by Friendly Portal System v9.74